امروز...

چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۰۱:۵۱ قبل‏ازظهر

تصاویر موسسه

رأی گیری

برترین ویژگی یک جلسه فراگیری زبان:

نتایج
رأی گیری های گذشته
کدام ویژگی در یک مؤسسه زبان برایتان مهم است؟ (1902 رأی)

Quotes

.

CHANGE

.

.

.

.

A person who won't read has no advantage over one who can't read.

با سوادی که نمی خواند، تفاوتی با یک بی سواد ندارد

Mark Twain

.

.

.

.

A journey of a thousand miles begins with a single step.

طولانی ترین سفرها، تنها با گامی کوچک آغاز می شوند

Confucius

.

.

.

.

Better a diamond with a flaw than a pebble without.

الماس ترک دار، بهتر از سنگ بی ترک است

Confucius

.

.

.

.

Insanity is attempting to get a new result by doing the same thing again and again.

دیوانگی یعنی توقع نتایجی جدید از تکرار اعمال گذشته

Anthony Robins

.

.

.

.

Break the chains of your thought and you will break the chains of your body.

زنجیرهای فکر خود را پاره کن تا زنجیرهایی که جسم تو را در بند کشیده اند پاره شوند

Richard Bach

.

.

.

.

Brilliant People Can be BENT but Others CANNOT!

تفاوت انسانهای خاص با عوام، در توانایی تطبیق خود با شرایط جدید است

Matrix 1

.

.

.

.

A fanatic is one who can't change his mind and won't change the subject.

فرد تند رو،  نه می تواند فکرش را عوض کند و نه  موضوع را

Winston Churchill

.

.

.

.

To improve is to change; to be perfect is to change often.

پیشرفت حاصل تغییر است و تکامل حاصل تغییر مداوم

Winston Churchill

.

.

.

.

Without changing the behavior, saying sorry is not enough.

بدون ایجاد تغییر در رفتار، فقط گفتن متاسفم کافی نیست

Ken Blanchard

.

.

.

.

We must always change, renew, rejuvenate ourselves; otherwise we harden

ما همیشه باید به تغییر، نوسازی و جوانسازی خود بپردازیم، در غیر این صورت دچار مشکل می شویم

Johann Wolfgang von Goethe

.

.

.

.

A person needs a little madness, or else they never dare cut the rope and be free

انسان به کمی دیوانگی نیاز دارد، وگرنه هرگز قادر به بریدن بند ها و آزاد بودن نبود

Nikos Kazantzakis


SUCCESS
.
.
.
.
Success depends upon previous preparation, and without such preparation there is sure to be failure.
موفقیت به میزان برنامه ریزی و تدارکات بستگی دارد و بدون اینها شکست قطعی است
Confucius
.
.
.
.
Every second is of infinite value.
هر ثانیه را ارزشی بی نهایت است
Johann Wolfgang von Goethe
.
.
.
.
Wherever you go, go with all your heart.
به هر کجا می روی با تمام وجود برو
Confucius  
.
.
.
.
Great Deeds Come at Great Cost.
کارهای بزرگ پس از پرداخت تاوان و هزینه های  سنگین شکل گرفته اند
English Proverb
.
.
.
.
Be generous with kindly words, especially about those who are absent
در استفاده از لغات مهربانانه، دست و دلباز باش، مخصوصاً درباره کسانی که حضور ندارند
Johann Wolfgang von Goethe
.
.
.
.
I'm a slow walker, but I never walk back.
من معمولاً آرام راه می روم، اما هرگز به عقب باز  نمی گردم
Abraham Lincoln
.
.
.
.
Whatever you cannot understand, you cannot possess
چیزی را که درک نمی کنی صاحب نخواهی شد
Johann Wolfgang von Goethe
.
.
.
.
.
.
If you're going through hell, keep going.
اگر به جهنم می روی، به حرکت ادامه بده
Winston Churchill
.
.
.
.
Let our advance worrying become advance thinking and planning.
بیا که نگرانی زیادمان را به تفکر و برنامه ریزی زیاد تبدیل کنیم
Winston Churchill
.
.
.
.
Nothing is worth more than this day.
هیچ چیز با ارزش تر از امروز نیست
Johann Wolfgang von Goethe
.
.
.
.
I long to accomplish a great and noble task; but it is my chief duty to accomplish small tasks as if they were great and noble.
من آرزو دارم که کاری بزرگ و با شکوه در زندگی انجام دهم؛ اما وظیفه اصلی من به انجام رسانیدن کارهای کوچکی است که باید بزرگ و با عظمت تجسم شوند
Helen Keller
.
.
.
.
Mountains cannot be surmounted except by winding paths.
فقط با راه های پر پیچ و خم می توان کوه ها را فتح نمود
Johann Wolfgang von Goethe
.
.
.
.
We shall defend our island, whatever the cost may be, we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills; we shall never surrender.
ما از جزیره خود دفاع خواهیم کرد، به هر قیمتی که شده، ما در سواحل خود خواهیم جنگید، بر روی خشکی نیز خواهیم جنگید، ما در مراتع و خیابانهایمان خواهیم جنگید، ما روی تپه ها خواهیم جنگید؛ ولی به هیچ عنوان خود را نباخته و تسلیم نمی شویم
Winston Churchill
.
.
.
.

NEWS

شعبه اقدسیه (میدان ارتش)

  • نام: شعبه اقدسیه (میدان ارتش)
  • ایمیل:
  • تلفن: 22703319

شعبه تندیس (میدان تجریش)

  • نام: شعبه تندیس (میدان تجریش)
  • ایمیل:
  • تلفن: 22744810

شعبه تهرانپارس (خیابان رشید جنوبی)

  • نام: شعبه تهرانپارس (خیابان رشید جنوبی)
  • ایمیل:
  • تلفن: 77295610

هنوز ثبت نام نكرده اید؟ عضویت در سایت
مدیر مؤسسه

Like us on Facebook

آمار بینندگان

بازدید كننده: 759660
ما 139 میهمان و ۱ عضو آنلاین داریم
Kordasti